Expertnetwerk

De ChristenUnie Rotterdam is trots op het expertnetwerk. Dit netwerk bestaat uit leden van de ChristenUnie die hun kennis, competenties en ervaring beschikbaar willen stellen aan het bestuur en de fractie in Rotterdam. Bijvoorbeeld om input te leveren aan het verkiezingsprogramma of in de voorbereiding van debatten door de fractie.  Op dit moment kunnen het ChristenUnie bestuur en ChristenUnie-SGP fractie een beroep doen op zo’n 20 leden met kennis op het gebied van:

  • Zorg  en onderwijs
  • Vluchtelingen en integratie
  • Klimaat en milieu
  • Armoede, schuldenaanpak en werkloosheid
  • Mobiliteit – met aandacht voor groene mobiliteit in de stad
  • Veiligheidsbeleving

Dit zijn voor de ChristenUnie belangrijke onderwerpen. We zijn heel blij dat de leden, fractie en bestuur hier elkaar goed in vinden! Wil je jouw expertise ook beschikbaar maken voor de ChristenUnie Rotterdam?

E-mail dan je gegevens en je expertise waar we gebruik van mogen maken aan expertnetwerk@rotterdam.christenunie.nl