Mensen

Fractie

In Rotterdam bundelt de ChristenUnie al sinds jaar en dag haar krachten met de SGP. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden gezamenlijk opgesteld en beide partijen zijn vertegenwoordigd in de fractie. De ChristenUnie/SGP heeft één zetel in de gemeenteraad en één wethouder in het stadsbestuur van Rotterdam.

In aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is er door de ChristenUnie en de SGP wederom wederzijds de wens uitgesproken om samen te werken in een gecombineerde fractie. Lijsttrekker bij deze verkiezingen was Tjalling Vonk, hij heeft n.a.v. de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (1 zetel) plaatsgenomen in de gemeenteraad. In het stadsbestuur zit Michiel Grauss als wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak & Informele Zorg.

Bekijk hier wie het fractieteam bemensen.

Bestuur

Politici in debat en in de stad zijn de meest zichtbare mensen van de ChristenUnie.  Zij geven stem, handen en voeten aan de politieke koers van de ChristenUnie Rotterdam.  
Die koers wordt uitgezet en die politici worden geselecteerd door het bestuur. In het bestuur zitten mensen die meer op de achtergrond actief zijn voor de ChristenUnie maar die onmisbaar zijn in wat zij doen. Zoals:

- Zorgen dat de fractie in optimale omstandigheden haar werk kan doen
- Selecteren van kandidaten voor de fractie.
- Coördineren van de campagne voor lokale verkiezingen
- Met de fractie een verkiezingsprogramma opstellen
- Toezien dat de fractie het verkiezingsprogramma uitvoert
- Informeren en stimuleren  van de leden van de kiesvereniging en hen stimuleren
- Organiseren van activiteiten waar contact is tussen de fractie, bestuur en leden van de Christenunie, denk aan een ledenvergadering of expertmeeting.
- Organiseren van activiteiten voor contact tussen ChristenUnie en de Rotterdammer, denk aan wijkavonden ‘Setkin on tour’ waar de fractievoorzitter alle wijken van Rotterdam bezoekt aan de hand van een actueel thema op een passende locatie.

Wil je op de hoogte zijn van deze activiteiten? Check actueel of geeft je op voor een emailalert voor dit soort activiteiten.

Ontmoet onze bestuursleden!

De rol van voorzitter wordt vervuld door Walter de Vries. De rol van secretaris ligt in handen van Gertrude Caan. Maak kennis met onze bestuursleden, ze vertellen zelf over hun geloof, hoop en liefde voor Rotterdam en haar inwoners.


Ik ben Walter de Vries en ik woon in Kralingen. In het dagelijks leven werk ik als planoloog bij de gemeente Rotterdam. Ik geloof dat een christelijke partij een zegen is voor de Rotterdammers omdat een stad betrokken christenen nodig heeft, die vanuit Gods ogen kijken naar de wereld om hen heen en die vanuit liefde voor mensen het goede voor hen zoeken. Ik heb Rotterdam lief omdat Rotterdam een echte grote stad is. Weerbarstig, schitterend, bruisend en vol contrasten. Mijn hoop voor deze stad is harmonie en vrede, waardoor we ruimte geven aan elkaar zonder te vervallen in onverschilligheid.