Mensen

Fractie

In Rotterdam bundelt de ChristenUnie al sinds jaar en dag haar krachten met de SGP. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden gezamenlijk opgesteld en beide partijen zijn vertegenwoordigd in de fractie. De ChristenUnie/SGP heeft één zetel in de gemeenteraad en één wethouder in het stadsbestuur van Rotterdam.

In aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is er door de ChristenUnie en de SGP wederom wederzijds de wens uitgesproken om samen te werken in een gecombineerde fractie. Lijsttrekker bij deze verkiezingen was Tjalling Vonk, hij heeft n.a.v. de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (1 zetel) plaatsgenomen in de gemeenteraad. In het stadsbestuur zit Michiel Grauss als wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak & Informele Zorg.

Bekijk hier wie het fractieteam bemensen.

Bestuur

Politici in debat en in de stad zijn de meest zichtbare mensen van de ChristenUnie.  Zij geven stem, handen en voeten aan de politieke koers van de ChristenUnie Rotterdam.  
Die koers wordt uitgezet en die politici worden geselecteerd door het bestuur. In het bestuur zitten mensen die meer op de achtergrond actief zijn voor de ChristenUnie maar die onmisbaar zijn in wat zij doen. Zoals:

- Zorgen dat de fractie in optimale omstandigheden haar werk kan doen
- Selecteren van kandidaten voor de fractie.
- Coördineren van de campagne voor lokale verkiezingen
- Met de fractie een verkiezingsprogramma opstellen
- Toezien dat de fractie het verkiezingsprogramma uitvoert
- Informeren en stimuleren  van de leden van de kiesvereniging en hen stimuleren
- Organiseren van activiteiten waar contact is tussen de fractie, bestuur en leden van de Christenunie, denk aan een ledenvergadering of expertmeeting.
- Organiseren van activiteiten voor contact tussen ChristenUnie en de Rotterdammer, denk aan wijkavonden ‘Setkin on tour’ waar de fractievoorzitter alle wijken van Rotterdam bezoekt aan de hand van een actueel thema op een passende locatie.

Wil je op de hoogte zijn van deze activiteiten? Check actueel of geeft je op voor een emailalert voor dit soort activiteiten.

Ontmoet onze bestuursleden!

  Mijn naam is Walter de Vries. Ik geloof dat als we het goede zoeken voor de stad, we echt een verschil kunnen maken. De Bijbel roept ons op om voor alle mensen het goede te doen en met alle mensen in vrede te leven. Als we dat doen, blijft dat zeker weten niet zonder effect! Ik heb Rotterdam lief omdat het de mooiste rotstad is die er is. Maar ook omdat God de wereld, en dus ook Rotterdam, liefheeft. Zo lief, dat Hij er alles voor overheeft. Ik voel me thuis in Rotterdam en geniet ervan onderdeel uit te mogen maken van die veelkleurige Rotterdamse samenleving. Ik heb hoop voor Rotterdam als wij steeds beter leren omgaan met verschillen en elkaar in onze waarde laten – niet door te vervallen in onverschilligheid, maar juist door open te staan voor wat we in de ander ontvangen.
 

Ik ben Judith de Gelder en woon met Arie en ons gezin op het Noordereiland in Rotterdam. Met veel plezier! Hoe mensen samen wonen en leven in de buurt, in de stad of in het land, is iets dat me altijd al boeit. Wie ben jij? Wie is de ander? En hoe doen we het samen? Daarin is de ChristenUnie een partij die bij mij past: Ieder mens is uniek en waardevol. Niemand kan zonder de ander.Met vallen en opstaan moeten wij Rotterdammers het met elkaar rooien. Dat kan prachtig uitpakken, maar we maken er ook best vaak een zootje van. Ik hoop dat we elkaar als Rotterdammers steeds weer weten te vinden in deze mooie stad. Ik hoop ook dat we eerlijk en realistisch blijven aanpakken wat nodig is en te beschermen wat kwetsbaar is. Dat is in een paar zinnen voor mij de essentie van politiek. Ik geloof dat er altijd hoop is én herstel. Dat houdt mij opgewekt en geeft me energie. Misschien houd ik daarom ook wel zo van Rotterdam?Ik ben Gertrude Caan, ik heb lang in de zorg gewerkt en ben nu actief als organizer. Ik geloof dat door de zegen van oprechte mensen een stad tot bloei komt. Ik heb Rotterdam lief vanwege de veelkleurigheid van de stad; in gebouwen, mensen, groene en stadse plekken. Ik voel mij thuis in de stad, al ben ik geen geboren Rotterdammer. Het nuchtere past ook bij mij.Mijn hoop voor deze stad is dat de veelkleurigheid nog veel meer zichtbaar wordt en zo bouwen we samen aan de toekomst.

 

Mijn naam is Bart Jan Ros en ik woon in Crooswijk. In het dagelijks leven werk ik als financieel consulent bij een gemeente. Ik geloof dat een christelijke partij een zegen is voor Rotterdammers, omdat de bijbelse waarden van liefde en zorgen voor elkaar, voor alle Rotterdammers bedoeld zijn! Ik heb Rotterdam lief omdat Rotterdam zo verschrikkelijk mooi is, zowel letterlijk als figuurlijk. Mijn hoop voor deze stad is dat het een plek kan zijn waar mensen naar elkaar omkijken, samenwerken, wonen en leven.

 
 

Ik ben Angélica Kroon, geboren en getogen Rotterdamse, en woon in Kralingen. Als christen vind ik het belangrijk dat er in de politieke besluitvorming praktisch uiting wordt gegeven aan christelijke normen en waarden. Ik geloof dat de ChristenUnie in Rotterdam, zich hiervoor inzet en een goed rentmeesterschap wil voeren. Karakteristiek is de aandacht voor de meest kwetsbare mensen in de samenleving. Ik heb Rotterdam lief omdat het de meest unieke stad van Nederland is. Historisch, vanwege een mix van oude en moderne architectuur. Daarnaast de haven die de hele stad doorloopt en het tot het commerciële centrum van het land maakt. En de prachtige skyline met de bruggen die de multiculturele wijken verbinden. Maar eigenlijk heb ik Rotterdam vooral lief omdat ik hier mijn jeugd door heb gebracht en ik de Rotterdamse nuchtere en hardwerkende mentaliteit weet te waarderen. Mijn hoop voor deze stad is dat het in alle opzichten een pioniersstad zal zijn: een steeds groenere, energie-efficiënte stad; in de omgang met en integratie van migranten, armoedebestrijding en terugdringing van criminaliteit en drugsverslaving; en in de handel en economie waarbij de maatschappelijke verantwoordelijkheid op de voorgrond zou moeten staan. Tot slot is het ook mijn persoonlijke wens dat Rotterdam een voorbeeld zal zijn in Nederland en de wereld in het tentoonspreiden van een christelijk geluid.