Wethouder

Blij met onze wethouder

Michiel Grauss is sinds 2018 namens de ChristenUnie wethouder in Rotterdam. Hij is verantwoordelijk voor de portefeuilles Armoedebestrijding, Schuldenaanpak en Informele Zorg.

Van wantrouwen naar vertrouwen
In de afgelopen periode kwam er onder zijn leiding een nieuw armoedeaanpak tot stand. Deze integrale aanpak genaamd ‘Uit de Knoop’ is opgesteld in samenwerking met wetenschappers, ervaringsdeskundigen en vele andere organisaties en instanties uit de stad. Deze nieuwe aanpak vormde een omslag in de benadering van Rotterdammers, van wantrouwen naar vertrouwen en meer menselijke maat. Grauss: “De eerste stappen in de goede richting zijn gezet. Ik ben dankbaar dat het aantal kinderen in armoede de afgelopen jaren verder is gedaald richting de één op zes. Tegelijkertijd is ieder kind in armoede, er één teveel! We zijn er dus nog lang niet. Als we het aantal kinderen in armoede in 2030 willen halveren dan moeten we op deze weg verder gaan, samen met de stad. ”

Een persoonlijke menselijke benadering
Naast de nieuwe armoedeaanpak kwam er ook een nieuwe schuldenaanpak: Reset Rotterdam. Hiermee werd het dogma van schulden zijn je eigen schuld aan de kant geschoven. In plaats daarvan kwam er een meer persoonlijke en menselijke benadering, door bijvoorbeeld vaste contactpersonen aan te stellen voor Rotterdammers in een schuldentraject.  Met deze nieuwe benadering werd het bereik van de gemeentelijke hulp bij schulden verdubbeld (nog geen 2.000 naar 4.000 per jaar)  en halveerde de uitval in schuldentrajecten. Jongeren kregen weer perspectief door het Perspectieffonds. Met dit fonds kunnen jongeren door een tegenprestatie van hun schulden afkomen. Grauss: “Ik ben dankbaar dat hierdoor inmiddels al een paar honderd Rotterdamse jongeren op weg zijn geholpen naar een schuldenvrije toekomst”.

Doorgaan op de goede weg
Recent publiceerde Michiel Grauss het onder zijn leiding tot stand gekomen essay Arm in Arm tegen armoede. Hierin deelt hij de belangrijkste inzichten van de afgelopen periode. Grauss: “we moeten samen als gemeente met Rotterdammers, organisaties en bedrijven werken aan het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en elk kind écht gelijke kansen krijgt, ongeacht waar zijn of haar wieg staat. Daarom moeten we doorgaan op de ingeslagen weg.