Bestuur

Politici in debat en in de stad zijn de meest zichtbare mensen van de ChristenUnie.  Zij geven stem, handen en voeten aan de politieke koers van de ChristenUnie Rotterdam.  
Die koers wordt uitgezet en die politici worden geselecteerd door het bestuur. In het bestuur zitten mensen die meer op de achtergrond actief zijn voor de ChristenUnie maar die onmisbaar zijn in wat zij doen. Zoals:

  • Zorgen dat de fractie in optimale omstandigheden haar werk kan doen
  • Selecteren van kandidaten voor de fractie
  • Coördineren van de campagne voor lokale verkiezingen
  • Met de fractie een verkiezingsprogramma opstellen
  • Toezien dat de fractie het verkiezingsprogramma uitvoert
  • Informeren en stimuleren  van de leden van de kiesvereniging en hen stimuleren
  • Organiseren van activiteiten waar contact is tussen de fractie, bestuur en leden van de Christenunie, denk aan een ledenvergadering of expertmeeting.
  • Organiseren van activiteiten voor contact tussen ChristenUnie en de Rotterdammer, denk aan thema-avonden of een workshop politiek