Bestuur

Politici in debat en in de stad zijn de meest zichtbare mensen van de ChristenUnie.  Zij geven stem, handen en voeten aan de politieke koers van de ChristenUnie Rotterdam.  
Die koers wordt uitgezet en die politici worden geselecteerd door het bestuur. In het bestuur zitten mensen die meer op de achtergrond actief zijn voor de ChristenUnie maar die onmisbaar zijn in wat zij doen. Zoals:

 • Zorgen dat de fractie in optimale omstandigheden haar werk kan doen
 • Selecteren van kandidaten voor de fractie
 • Coördineren van de campagne voor lokale verkiezingen
 • Met de fractie een verkiezingsprogramma opstellen
 • Toezien dat de fractie het verkiezingsprogramma uitvoert
 • Informeren en stimuleren  van de leden van de kiesvereniging en hen stimuleren
 • Organiseren van activiteiten waar contact is tussen de fractie, bestuur en leden van de Christenunie, denk aan een ledenvergadering of expertmeeting.
 • Organiseren van activiteiten voor contact tussen ChristenUnie en de Rotterdammer, denk aan thema-avonden of een workshop politiek

Wijkambassadeur, iets voor jou?

Onze betrokkenheid houdt niet op bij de deur van het stadhuis. We willen graag weten wat er in de wijken en buurten speelt en wat de mensen bezighoudt. Daarom zijn er speciale wijkambassadeurs actief. Iemand die zijn/haar wijk kent en weet wat er nodig is.  

Gelukkig zijn er al heel wat wijkambassadeurs actief, maar er kunnen er nog meer bij! 

Word je enthousiast om samen met ons energie te steken in je wijk en zo een extra helpende hand te zijn voor de fractie?
We maken graag kennis met je. Stuur je gegevens naar: wijkambassadeurs@rotterdam.christenunie.nl

Jouw expertise is welkom!

Samen hebben we veel expertise in huis! Daarom werken we met een expertnetwerk van allerlei betrokken Rotterdammers. Allerlei leden van de ChristenUnie stellen hun kennis, competenties en ervaring beschikbaar via het netwerk. Ze denken mee in de voorbereiding van debatten; geven input aan het verkiezingsprogramma of geven belangrijke signalen door.  Op dit moment zijn er zo'n 20 experts actief op de thema's:

 • Zorg  en onderwijs
 • Vluchtelingen en integratie
 • Klimaat en milieu
 • Armoede, schuldenaanpak en werkloosheid
 • Mobiliteit – met aandacht voor groene mobiliteit in de stad
 • Veiligheidsbeleving
Wil je ook graag een bijdrage leveren? Van harte welkom! 
Stuur je gegevens en informatie over je expertisegebied aan expertnetwerk@rotterdam.christenunie.nl