Fractie

Fractie

In Rotterdam bundelt de ChristenUnie al sinds jaar en dag haar krachten met de SGP. Het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst worden gezamenlijk opgesteld en beide partijen zijn vertegenwoordigd in de fractie. De ChristenUnie/SGP heeft één zetel in de gemeenteraad en één wethouder in het stadsbestuur van Rotterdam.

In aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is er door de ChristenUnie en de SGP wederom wederzijds de wens uitgesproken om samen te werken in een gecombineerde fractie. Lijsttrekker bij deze verkiezingen was Tjalling Vonk, hij heeft n.a.v. de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen (1 zetel) plaatsgenomen in de gemeenteraad. In het stadsbestuur zit Michiel Grauss als wethouder Armoedebestrijding, Schuldenaanpak & Informele Zorg.

Bekijk hier wie het fractieteam bemensen.