Home

Over Ons

Wij zijn de ChristenUnie Rotterdam. Wij zetten ons voor een stad waar het goed wonen, werken en recreëren is voor iedereen, ongeacht je afkomst, je inkomen, je achtergrond en je geloof. Klik hier voor de site van onze gecombineerde fractie met de SGP.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Wat is het programma van de ChristenUnie en wie zijn de kandidaten? Hieronder de verwijzingen naar de diverse websites. 

Voor meer info over de Provinciale Staten klik hier

Rotterdam ligt in drie waterschappen:
Ten noorden van de Maas: Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap Delfland
Ten zuiden van de Maas:  Waterschap Hollandse Delta

Mensen

Politici in debat en in de stad zijn de meest zichtbare mensen van de ChristenUnie.  Zij geven stem, handen en voeten aan de politieke koers van de ChristenUnie Rotterdam. 
Die koers wordt uitgezet en die politici worden geselecteerd door het bestuur. In het bestuur zitten mensen die meer op de achtergrond actief zijn.

Klik hier om verder te lezen op de pagina Mensen.