Tjalling Vonk

Tjalling Vonk

Hallo, mijn naam is Tjalling Vonk. Ik ben 52 jaar en woon in Schiebroek. Naast mijn rol als fractievoorzitter bij de ChristenUnie Rotterdam, ben ik beleidsadviseur bij het Leger des Heils. 

Ik houd van Rotterdam omdat
de stad altijd in ontwikkeling is. Altijd aan het vernieuwen. Creatief en bruisend. Hier in de stad kom je allemaal verschillende mensen tegen en is iedereen lekker direct. 

Mijn hart gaat sneller kloppen van
mooie muziek! Lekker uit eten in leuk gezelschap en dan het liefst op één van de vele mooie plekken in onze stad. 

Het gaat mij aan het hart dat
mensen geen recht gedaan wordt. Omdat ze niet worden gezien, niet begrepen worden, niet mee kunnen komen of omdat ze slachtoffer zijn van geweld. Allemaal redenen waardoor ze niet het goede leven kunnen leiden zoals het bedoeld is.

"Oog blijven houden voor de ander"

"Als je je verplaatst in de ander, dan wordt er ook naar jou geluisterd.” Daarom zoekt Tjalling Vonk, raadslid en lijststrekker van ChristenUnie Rotterdam, altijd de verbinding. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart blikt hij terug en vooruit. “We hebben Bijbelse waarden nodig in onze gepolariseerde samenleving.”

Vlak voor de jaarwisseling werd Tjalling uitgeroepen tot Beste politicus van Rotterdam 2021. Volgens het juryrapport valt hij op door zijn ‘eigen, rustige debatstijl. Zo wist hij belangrijke resultaten te boeken op zijn dossiers’. ”Ik breng altijd eerst de standpunten in het debat in kaart”, reageert Tjalling. “Want die zijn allemaal belangrijk. Ze vertegenwoordigen de meningen van Rotterdamse kiezers. Vervolgens kijk ik waar de overeenkomsten zitten. Natuurlijk zeg ik ook wat wij vanuit de ChristenUnie vinden. Maar zou ik daarmee beginnen, dan raak ik de ander kwijt. Als je je je verplaatst in de ander, dan wordt er ook naar jou geluisterd.”

Gepolariseerde raad
Hoe doe je dat in een gepolariseerde raad? Beatrice de Graaf, hoogleraar terrorisme, zei in Het Financieele Dagblad van 3 januari: “We nemen elkaar voortdurend de maat. Iemand met wie je het oneens bent is meteen een “nazi”. Er wordt op sociale media weinig inhoudelijk en zakelijk gedebatteerd. Kritiek, het in geen enkele vorm meer hebben van respect, wordt dan het grootste goed. Er ontstaat een afrekencultuur waarbij niets meer heilig is.” Herken je dit ook in de debatten in de Rotterdamse raadszaal?

“Om eerlijk te zijn wel, ja. Daarom is het zo belangrijk om andere standpunten serieus te nemen. We raken het vertrouwen in elkaar kwijt en daarmee ook het respect. Ik ben groot van vertrouwen. Dat kun je naïef noemen, maar ik doe het heel bewust. De verruwing baart mij zorgen. Juist nu er door corona zoveel stress is. We dreigen elkaar kwijt te raken. Daarom was ik ook zo blij met het standpunt van de ChristenUnie om niet in te stemmen met het 2G-voorstel. Waar ik namelijk bang voor ben, is dat als corona straks meer op de achtergrond is, het contact tussen groepen in de samenleving definitief kapot is. Dat kunnen we alleen voorkomen door goed naar elkaar te blijven luisteren.”

Waar staat ChristenUnie Rotterdam in het versnipperde politieke landschap?
“In de Rotterdamse raad zitten momenteel 13 partijen. De debatten duren daardoor lang, maar de verschillen zijn ook goed voor het debat. De ChristenUnie zit een beetje tussen links en rechts in. Wij vragen net als links aandacht voor sociale thema’s, zoals opkomen voor dat wat kwetsbaar is. Maar waar links de oplossing zoekt bij een grote overheid - die veel zaken regelt voor burgers - leggen wij meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, bij informele netwerken van burgers en bij maatschappelijke organisaties. De overheid heeft een aanvullende taak. Daarin vinden we vaak de rechtse partijen.”

Is het haalbaar om zoveel verantwoordelijkheid bij informele netwerken van burgers neer te leggen? 
“De laatste jaren zijn kerken kleiner geworden en ervaren mensen minder binding met de buurt. Ook zetten minder mensen zich actief in voor een vereniging. Maar dat betekent niet dat we minder een appél moeten doen op deze informele netwerken, maar juist meer. Zo dagen we mensen uit om bij te dragen.”

“Sociale verbanden en maatschappelijke organisaties zijn onmisbare partners van de overheid en verdienen verantwoordelijkheid en geld voor het belangrijke werk dat ze doen. Dat bleek ook uit het onderzoek - dat op initiatief van de ChristenUnie - in 2020 is gedaan naar de maatschappelijke bijdrage van religieuze en levensbeschouwelijke organisaties in de stad: Tel je zegeningenHieruit blijkt dat de Rotterdamse samenleving door de inzet van deze organisaties tussen de 200 en 365 miljoen euro bespaart op het gebied van armoede, eenzaamheid en zorg.”

"Ik ben groot van vertrouwen"

Wat religieuze groepen allemaal doen
“Het onderzoek laat zien wat religieuze groepen allemaal doen. Dat is heel belangrijk, omdat we in de media vaak negatieve berichten lezen over geloofsgemeenschappen. Bovendien stimuleren de uitkomsten kerken om werk te maken van armoedebestrijding. Deze aanpak vinden we trouwens niet alleen belangrijk bij armoede en schulden, maar ook bij klimaatproblemen, de zorg en leefbaarheid in buurten.”

Huizen voor middeninkomens
“Voor de ChristenUnie is dit een belangrijke reden om te investeren in woningbouw voor mensen met middeninkomens. Zij verhuizen nu naar Ridderkerk, Krimpen aan de IJssel en Barendrecht, omdat zij daar nog betaalbare huizen vinden van een goede kwaliteit. Terwijl we deze sterke schouders nodig hebben in Rotterdam, omdat ze als lid van informele netwerken bijdragen aan de stad. De komende jaren moeten we dus volop investeren in huizen voor de middenklasse. Anders houden we alleen de heel rijke en heel arme inwoners over.”

Wat heb je de afgelopen vier jaar als raadslid bereikt?
“Onze eis voor meedoen aan het college van B&W vier jaar geleden was een wethouder armoedebestrijding, schuldhulpverlening en informele zorg. Daardoor werden we de eerste stad in Nederland met een wethouder die zich volledig bezighoudt met armoedebestrijding. Toen wethouder Michiel Grauss vier jaar geleden begon groeide 18,1 % van de kinderen in Rotterdam op in armoede, in 2020 was dit aantal teruggebracht naar 16,6 %. Dat is winst, maar betekent dat nog steeds 1 op de 6 kinderen in Rotterdam in armoede leeft. Daarom zijn we blij dat ons initiatief navolging krijgt op landelijk niveau met een minister Armoedebestrijding in de persoon van Carola Schouten.”

“Ik wil verzilveren wat we de afgelopen vier jaar hebben opgebouwd"

Christelijk-sociale thema’s
“Daarnaast hebben we resultaten geboekt op veel christelijk-sociale thema’s. Zoals opvang van vluchtelingen bij burgers thuis via matchingorganisatie Takecarebnb. Ook hebben we de nachtopvang voor daklozen behoorlijk verbeterd en bieden we daklozen eerst een huis, voordat we starten met hulpverlening. Deze aanpak heet ‘Housing first’ en biedt daklozen een basis, waardoor er ruimte komt voor het oplossen van problemen. En we hebben akkoord gekregen op betere opvang voor kwetsbare migranten uit de EU. Nu moeten we er goed op letten dat het besluit ook wordt uitgevoerd.”

Burgerlijk ongehoorzaam
“Waar ik trots op ben, is dat we in Rotterdam burgerlijk ongehoorzaam zijn door de landelijke kostendelersnorm niet na te leven. Die norm bepaalt dat wanneer thuiswonende kinderen volwassen worden, de ouders gekort worden op de uitkering. Omdat kinderen dan moeten kunnen meebetalen aan het huishouden. De kostwinnersdeler is nou typisch zo’n regel die wel een logica kent, maar die asociaal uitpakt in de werkelijkheid. Daardoor komen gezinnen in de financiële problemen, relaties raken verstoord en sommige ouders zeggen tegen hun kinderen: moven jij.”

Wat wil je bereiken in de volgende vier jaar?
“Ik wil verzilveren wat we de afgelopen vier jaar hebben opgebouwd. We hebben ons verdiept in alle dossiers. Dat drijft me ook om door te gaan, ondanks dat ik veel van mijn vrouw vraag. Ik werk vaak zes dagen per week en maak lange dagen. Alleen op de zondag werk ik niet. Daardoor kan ik er niet altijd voor haar zijn. Het laatste jaar merk ik wel dat het raadswerk me steeds gemakkelijker afgaat. Je raakt ingevoerd. De komende jaren worden belangrijk. Ik wil flink meer investeren in armoede en duurzaamheid. We streven naar een groene, schone en leefbare stad voor iedere inwoner. Die moet betaalbaar zijn voor iedere Rotterdammer. In het klimaatdebat zijn we als partij ook iets opgeschoven. Vroeger vonden we dat het vliegveld van Rotterdam moest innoveren, nu vinden we dat die moet sluiten.”

Nieuwsgierig naar het programma van de ChristenUnie? Bekijk hier het programma

21 januari 2022