Doelen

Wat gaan we doen de komende vier jaar?

Ook de komende vier jaar zet de ChristenUnie zich in voor een stad, waar ieder mens zich gezien en gehoord voelt. Dat doen we door ons – samen met anderen - hart te maken voor vijf belangrijke doelen:  

 1. We bevorderen de vrede in de stad
  We zetten ons in voor een betrouwbaar bestuur, ruimte voor geloofsgroepen, vluchtelingenopvang in kleine groepen en veiligheid op straat, zeker ook voor vrouwen en LHBTI’s.  
 2. We helpen Rotterdammers vooruit
  Wij helpen mensen in armoede concreet verder door in gesprek te gaan met de mensen zelf. Ook maken we gebruik van aanpakken, die bewezen resultaat opleveren. Kortere wachtlijsten in de jeugdzorg, minder eenzaamheid onder ouderen en vrijheid van onderwijs zijn onderwerpen waar we stevig op inzetten.
 3. We werken aan een economie met toekomst
  De gemeente moet koploper zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Net als de industrie en andere veel verbruikers. We maken voor bedrijven de drempel laag om een plek te bieden aan werkzoekers die nu lastig binnenkomen. We kiezen voor minder auto’s in de stad en maken ruimte voor de fiets en het openbaar vervoer (OV). 
 4. We vergroenen Rotterdam
  De vergroening van de stad vraagt iets van ons allemaal. Rotterdam doet – op initiatief van de ChristenUnie - mee met de Gemeenten 4 Global Goals, de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij hebben we oog voor mensen met een kleine beurs. Onder andere door ons hart te maken voor betere isolatie van huurwoningen. Dat is goed voor het klimaat én de energierekening.
 5. We bouwen aan een wereldstad voor iedereen
  De gemeente moet niet aarzelen om in te grijpen op de woningmarkt. Betaalbaar wonen is belangrijker dan een maximale winst voor de gemeente bij grondverkoop. Jonge woningzoekers hoeven niet te concurreren met het grote geld van beleggers. Wij zijn tegen het opdelen van een woning in meerdere kamers en voor het bouwen van studentencomplexen. Dit doen we bijvoorbeeld door leegstaande kantoren te verbouwen. We stoppen de sloop van goede woningen. Niemand hoort op straat te slapen.