Standpunt uitgelicht: Relatieondersteuning

Relatie
Impactlogo Cirkel ChristenUnie.png
Door Webredactie op 18 februari 2022 om 14:38

Standpunt uitgelicht: Relatieondersteuning

Voor veel kinderen is een scheiding één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. Ze krijgen in de meeste gevallen twee woonplekken en zien hun vader of moeder minder of soms helemaal niet meer. In sommige gevallen kunnen er hoogoplopende conflicten in het gezin ontstaan. Hierdoor kan er sprake zijn van een ‘vechtscheiding’. Veel kinderen voelen zich daardoor afgewezen, in de steek gelaten of eenzaam.

Jaarlijks scheiden in Nederland ongeveer 60.000 à 70.000 ouders. In Rotterdam scheidden er in 2018 500 ouders en daarbij waren ongeveer 1000 kinderen betrokken. Ongeveer tachtig procent van deze ouderparen regelt gemiddeld binnen twee jaar na de scheiding praktische zaken in onderling overleg op een voor henzelf en de betrokken kinderen prettige wijze. Echter, zo'n vijftien tot twintig procent van de gescheiden ouders lukt dit helaas niet. Zij raken verwikkeld in hoogoplopende ruzies, die leiden tot conflicten die soms jarenlang voortduren en waarbij de kinderen ernstig in de knel komen te zitten tussen hun ouders. In Rotterdam gaat het jaarlijks om ongeveer 400 kinderen die hiermee te maken krijgen.

Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente sterk inzet op het aanbieden van laagdrempelige relatieondersteuning. Hierdoor voorkomen we zo veel mogelijk dat de problematiek van ouders een grote rol gaat spelen bij de kinderen. De relatieondersteuning loopt van een oudergespreksgroep, educatie aan ouders over de invloed van relatieproblemen op de ontwikkeling van hun kind(eren) tot aan relatietherapie. Maar ook het begeleiden van het zorgvuldig beëindigen van een relatie die niet meer hersteld kan worden of die ondermijnend is voor de betrokken partner of kind(eren) valt onder relatieondersteuning.

Niemand kiest voor problemen zoals deze en het kan iedereen overkomen. Wie dat nodig heeft kan rekenen op zorg en begeleiding, zodat iedereen zijn plek in de stad kan vinden. Daarom gaat de ChristenUnie voor een stad met een hart.