Standpunt uitgelicht: Duurzaamheid

Zonnepaneel
Impactlogo Cirkel ChristenUnie.png
Door Webredactie op 1 maart 2022 om 15:13

Standpunt uitgelicht: Duurzaamheid

Rotterdam loopt risico op overstromingen, wanneer er niet drastisch wordt ingegrepen. Dit blijkt uit het nieuw rapport dat afgelopen week is gepubliceerd. Door het stijgen van de zeespiegel worden de delta’s in Nederland en onze stad op lange termijn bedreigd. Maar ook op korte termijn zijn de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar. Daarom wil de ChristenUnie krachtig inzetten op de beweging naar groene en duurzame economie en samenleving.

Allereerst willen we zoveel mogelijk af van olie, aardgas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Ook hierbij geldt dat de overheid het goede voorbeeld geeft. Daarom wil de ChristenUnie dat in de raadsperiode 2022-2026 het gemeentelijk inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk wordt. Dat betekent 100% schone energie uit Nederland en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel. Daarnaast geldt dat grootverbruikers van energie, zoals bedrijven en industrie, ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit kan door afspraken te maken tussen gemeente en het Havenbedrijf over grootschalige zonneparken op de enorme dakoppervlakken in het havengebied.

Maar ook de burger is aan zet. De ChristenUnie wil dat de gemeente stuurt op de overgang naar duurzame energie van individuele huishoudens en het faciliteren van burgerinitiatieven voor woonblokken, straten en wijken. Zo heeft de ChristenUnie in de afgelopen periode zich hard gemaakt voor burgerinitiatieven als de ‘buurtbatterij’ en ‘Zon op Zuid’.  Deze projecten zorgen ervoor dat de voordelen van duurzame energie, waaronder een lagere energierekening, juist ook bereikbaar zijn voor burgers met een minder dikke portemonnee.

Bovendien is de gemeente Rotterdam op initiatief van de ChristenUnie aangesloten bij Gemeenten 4 Global Goals. Hierdoor werken gemeenten samen aan het bereiken van de Sustainable Development Goals. Wat de ChristenUnie betreft zetten we deze aansluiting voort. Dit betekent dat bij het vaststellen van alle beleid en het rapporteren op resultaten daarvan deze doelen centraal staan.

Kortom, de ChristenUnie vindt dat de aarde en onze stad bewoonbaar moeten blijven voor volgende generaties. We zijn hierin ambitieus, en zijn dat op een manier waarop iedereen de verandering mee kan maken en een duurzame levensstijl voor iedereen toegankelijk is. Voor een stad met een hart.

Wist je dat de ChristenUnie Rotterdam een superduurzame campagne voert?

Zonder plastic verkiezingsborden en met tweedehands campagnekleding!

https://rotterdam.christenunie.nl/blog/2022/02/24/ChristenUnie-Rotterdam-wil-geen-plastic-verkiezingsborden-meer?originNode=42593