Roze Stembusakkoord en de ChristenUnie

Impactlogo Cirkel ChristenUnie.png
Door Webredactie op 5 maart 2022 om 12:00

Roze Stembusakkoord en de ChristenUnie

 Graag hadden we onze handtekening gezet onder het Rotterdamse Roze Stembusakkoord als een teken van steun aan LHBTI+’ers. We kunnen het akkoord op hoofdlijnen onderschrijven, maar op een paar punten kunnen we ons inhoudelijk niet volledig vinden. We leggen dit natuurlijk graag uit, want als ChristenUnie staan we voor de vrijheid en veiligheid van alle Rotterdammers.

LHBTI'ers krijgen bovenmatig veel te maken met geweld en bedreigingen, helaas ook in Rotterdam. Het geweld en vandalisme bij de Roze Kameraden afgelopen jaar is hier een pijnlijk voorbeeld van. We staan dan ook pal voor de veiligheid van LHBTI+‘ers in Rotterdam en verzetten ons tegen discriminatie, in welke vorm dan ook. Ook hechten we aan voorlichting op scholen, zodat de drempel voor een coming out zo laag mogelijk is. Wat betreft deze onderwerpen staan er dan ook veel mooie passages in het akkoord. Op een paar punten kunnen we ons echter inhoudelijk niet volledig vinden.

Een voorbeeld hiervan is het statement dat het totale budget voor LHBTI+-beleid hoe dan ook gelijk moet blijven. We vinden het goed dat er budget beschikbaar is, maar zoals bij alle subsidies gaat dit op basis van een goed plan en niet als carte blanche.

Ook kunnen we ons niet vinden in de uitspraak dat de gemeente werk moet maken van de veiligheid op mannenontmoetingsplekken. Gewoonweg omdat we vinden dat de gemeente anonieme seks in de openbare ruimte niet moet faciliteren. 

Daarnaast is de oproep aan sportverenigingen om transgender, non-binaire en intersekse personen te laten sporten met de groep waarmee zij zich identificeren, wat ons betreft niet de juiste manier. Laat sportverenigingen hier zelf wijs mee omgaan en luisteren naar wat er speelt bij hun sporters.

We vinden het jammer dat we niet konden instemmen met het Rotterdamse Roze Stembusakkoord. Er zijn andere lokale Roze Stembusakkoorden die de ChristenUnie Rotterdam van harte zou kunnen ondertekenen, zoals het akkoord van Utrecht. Het feit dat we niet tekenen, doet echter niks af aan ons hart voor LHBTI+’ers, zoals we in ons verkiezingsprogramma hebben verwoord.

Deel dit bericht