Vluchtelingen onder (jouw) dak

Vluchtelingenkamp.jpg
Tjalling Vonk
Door Tjalling Vonk op 11 april 2022 om 09:22

Vluchtelingen onder (jouw) dak

In november 2021 dienden wij als fractie een motie in om de gemeente Rotterdam  te laten samenwerken met TakecareBNB, voor het koppelen van statushouders aan Nederlandse gastgezinnen. Dit was voor Rotterdam een vernieuwend idee en er was ook de nodige weerstand of dit zou kunnen werken.

En toen begon de oorlog in Oekraïne en kwamen er duizenden vluchtelingen naar ons land. De opvang via gastgezinnen, met een belangrijke rol voor takecareBNB, was opeens een spil in de aanpak geworden. De uitdaging is landelijk om rond de dertigduizend mensen te plaatsen via gastgezinnen. Ook in Rotterdam worden veel gastgezinnen gevonden.

Als ChristenUnie vinden we dat de samenleving een belangrijke taak en verantwoordelijkheid heeft om mensen onderdak te geven en te helpen om in Nederland hun weg te vinden. Dus we zijn blij dat deze weg nu eindelijk wordt gevonden. En als straks de eerste golf voorbij is moeten we die aanpak niet kwijtraken maar een vast onderdeel maken van onze aanpak in de opvang en integratie van vluchtelingen. Daarom pleiten we voor een structurele samenwerking met takecareBNB in Rotterdam.

Ook zijn we aan het onderzoeken hoe kerken een rol zouden kunnen spelen bij de uitdaging om mensen zonder onderdak te koppelen aan gastgezinnen voor tijdelijk onderdak. Nu gaat het over vluchtelingen, maar het zou ook over mensen kunnen gaan die door echtscheiding of andere reden voor korte tijd geen onderdak hebben. Wellicht dat in de toekomst kerken een grotere rol kunnen spelen om in situaties waar de overheid geen thuis geeft, christenen in de stad dat wel kunnen en willen doen. Mocht je interesse hebben om mee te helpen dit idee verder uit te werken, neem dan vooral contact met ons op via fractie@rotterdam.chtristenunie.nl

Deel dit bericht