Hoop op meer ambitie

de hef rotterdam 2.jpg
Tjalling Vonk
Door Tjalling Vonk op 10 juni 2022 om 16:20

Hoop op meer ambitie

Vandaag is het nieuwe coalitieakkoord van Rotterdam gepresenteerd. Lees hier onze reactie.

Het nieuwe coalitieakkoord van Rotterdam heet 'Eén stad' en is ondertekend door Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en Denk. In het coalitieakkoord is het beleid voor de komende vier jaar opgeschreven. Dit vinden wij er van:

Hoop op meer ambitie
We hadden gehoopt op een akkoord met meer visie en ambitie. Het is duidelijk dat de partijen het lastig vonden om met elkaar tot een akkoord te komen. De titel van het akkoord is één stad, maar het is vooral één compromis. Een heel duidelijke toekomstvisie is er dan ook niet. Dat is jammer, want Rotterdam heeft visie hard nodig.

Voortzetting schulden- en armoedebeleid
Wel zijn we erg blij met de voortzetting van ons schulden- en armoedebeleid. De afgelopen vier jaar mocht onze partij onderdeel zijn van de coalitie en de allereerste wethouder Schulden- en Armoedebestrijding leveren. Daarmee is Rotterdam voorloper geworden in het aanpakken van deze problemen. Het nieuwe college neemt deze aanpak in zijn geheel over, en dat is reden tot dankbaarheid. Dat daarbij eenmalig komende jaren nog 20 miljoen extra wordt ingezet geeft een enorme kans aan het nieuwe college om forse stappen te zetten. 

Waardering voor religie
Tegelijkertijd zijn we teleurgesteld in het gebrek aan waardering voor religie. De afgelopen collegeperiode betekende een omslag in de omgang met religie in Rotterdam. In plaats van een probleem, werden kerken steeds meer gewaardeerd voor hun rol. Dat was ook te zien in het rapport 'Tel je zegeningen'. Daar zien we helemaal niets van terug in dit akkoord. Op dit onderwerp zullen we het college dan ook scherp in de gaten houden. Opvallend is wel dat de nieuwe coalitie het cameratoezicht bij kerken en moskeeën wil gaan uitbreiden.

Dit zijn een paar van de punten die onze aandacht trokken in het coalitieakkoord. Omdat het niet mogelijk is het hele coalitieakkoord te bespreken, noemen we hieronder een aantal andere punten die we goed én niet goed vinden voor de stad.

Dit vinden we goed:
- Op duurzaamheid blijft het college hoge doelen stellen.
- Gokreclames worden aangepakt. Zo voorkomen we schulden bij Rotterdammers.
- In de zorg wordt ook aandacht gevraagd voor de noodzaak om vanuit het eigen netwerk hulp te organiseren.
- Er komen 200 transitieplekken voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben.

Dit vinden we niet goed:
- Het quotum voor asielzoekers is verwerpelijk. We zullen ons hier fel tegen verzetten.
- Dit college kiest er in de openbare ruimte voor om auto's in plaats van mensen centraal te zetten. Een gemiste kans.
- De aanpak van verkamering wordt grotendeels teruggedraaid. Zo wordt het lastiger voor starters en jonge gezinnen om een huis te vinden. Bovendien neemt de kans op overlast toe.
- De Vreemdelingenvoorziening wordt gehalveerd, zonder de evaluatie en doorstart vanuit het rijk af te wachten. Dit is zeer onverstandig.
- Er is op veel dossiers geen oog voor de kracht van de samenleving.
- Het vliegveld wordt op voorhand open gehouden, zonder een eerlijk onderzoek naar alternatieven. Dit is een gemiste kans, en schoffering van omwonenden.