ChristenUnie wil onderzoek naar uithuisplaatsingen in Rotterdam

Kindermishandeling
Impactlogo Cirkel ChristenUnie.png
Door Webredactie op 7 juli 2022 om 12:51

ChristenUnie wil onderzoek naar uithuisplaatsingen in Rotterdam

Vorige week bracht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een heftig rapport uit: in geen van de onderzochte uithuisplaatsingen was de onderbouwing op orde. Daarom vraagt de ChristenUnie om een onderzoek naar uithuisplaatsingen in Rotterdam.

Kinderrechters in Nederland hadden aan de bel getrokken over de kwaliteit van onderbouwingen bij verzoeken tot uithuisplaatsingen. Daarom deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek. Zij onderzochten 45 uithuisplaatsingen, bij alle Nederlandse instellingen die uithuisplaatsingen doen. De conclusie was heftig: in geen van de onderzochte casussen was het 'feitenonderzoek volledig op orde'. Dat is op geen enkele manier acceptabel en raakt aan het hart van onze rechtsstaat.

Het roept de vraag op hoe de situatie in Rotterdam gesteld is. Dat wordt versterkt door het gegeven dat in Rotterdam substantieel meer kinderen uit huis geplaatst worden dan in andere delen van Nederland. Dit is onder andere zichtbaar bij het toeslagenschandaal, waar het aantal Rotterdamse kinderen wat uit huis geplaatst is, vele malen groter is dan op basis van de Rotterdamse populatie verwacht zou worden.

Daarom heeft de ChristenUnie Rotterdam gevraagd om een onderzoek naar uithuisplaatsingen in Rotterdam. Want kinderen uit huis plaatsen zonder goede juridische basis kunnen we als samenleving niet accepteren.