Een warm welkom voor Afghaanse vluchtelingen

vluchtelingen europa
Impactlogo Cirkel ChristenUnie.png
Door Webredactie op 1 september 2022 om 14:30

Een warm welkom voor Afghaanse vluchtelingen

Vorige week kwam het bericht dat een groep Afghaanse vluchtelingen vier weken in Rotterdam verblijft. In de gemeenteraad vroeg Tjalling Vonk of we deze mensen, die hun leven in de waagschaal stelden voor Nederland, geen warmer welkom kunnen geven. Hieronder lees je zijn bijdrage!

(Deze bijdrage is bewerkt voor publicatie)

Kan het college aangeven of het klopt dat de Afghaanse vluchtelingen maximaal vier weken in Rotterdam blijven? En wat gebeurt er daarna? Worden ze dan weer naar een andere tijdelijke locatie gebracht, zonder aankondiging? Dit gesleep met mensen is een goed voorbeeld van hoe we een succesvolle integratie op de langere termijn ondermijnen. Is het college bereid om aan te dringen op een langere opvang op dezelfde plek, ook als dat betekent dat deze vluchtelingen langer in Rotterdam blijven?

Want als we inzoomen op de mensen om wie het gaat: dit zijn dus mensen die Nederland gediend hebben, met gevaar voor eigen leven en dat van hun familie. We zijn de beelden niet vergeten van de chaos op de vliegvelden en de onmacht van Nederland om de veiligheid van deze mensen te garanderen.

Het is goed dat ze alsnog op uitnodiging in Nederland zijn aangekomen, eindelijk, en dat we ze in Rotterdam mogen verwelkomen. Heeft het college nagedacht over een manier om te laten blijken dat de stad deze mensen welkom heet en erkentelijk is voor datgene wat ze hebben gedaan in het belang van westerse waarden van vrijheid en democratie?

Voorzitter, het is jammer dat we daar niet vooraf over na konden denken en zijn het daarom eens met Leefbaar en andere partijen dat het zeer te betreuren is dat we niet vooraf zijn geïnformeerd. Harde afspraken zijn nodig om dat in de toekomst te voorkomen.

Want met informatie vooraf had het welkom zoveel warmer kunnen zijn en de behandeling en begeleiding van deze mensen zoveel beter.