Wakker liggen in een wereldstad, waarom hebben burgers zo weinig zeggenschap over de horecatijden?

download.webp
IMG_8783.jpg
Door Gerben van Dijk op 1 februari 2023 om 14:19

Wakker liggen in een wereldstad, waarom hebben burgers zo weinig zeggenschap over de horecatijden?

Laat de wijkraden meebeslissen over de openingstijden voor de horeca, zegt Gerben van Dijk. Volgens het burgerraadslid van de ChristenUnie Rotterdam wordt op deze manier de stem van de bewoners ‘meer en beter meegewogen’.

‘Kroegen tot 3 uur open’ zo juichte Leefbaar Rotterdam onlangs op sociale media. Dat terwijl veel bewoners hierover hun zorgen hebben geuit. Burgemeester en wethouders hebben hun signalen simpelweg naast zich neergelegd. Een ‘uurtje’ extra open zal het woongenot en de nachtrust van bewoners verder onder druk zetten. Ik pleit er dan ook voor om dat extra uurtje niet algemeen, maar alleen onder zeer strikte voorwaarden toe te staan. Met een stevige rol voor bewoners en de wijkraad.

Het voorgestelde Uitvoeringsplan Horeca ademt ruimte, veel ruimte voor de horeca. Ruimte voor grotere terrassen, ruimte om langer open te zijn en ruimte voor meer ‘geluidjes’ en ‘verlaatjes’ om incidenteel meer geluidsoverlast te mogen produceren en nog langer open te kunnen zijn.

Samen werken aan veiligheid en een goed woon- en leefklimaat, is letterlijk het sluitstuk in de plannen. Ondernemers en bewoners moeten het vooral samen oplossen en goede afspraken maken. En dat terwijl dat nu vaak al niet lukt.

Totaal geen vertrouwen

Het college van burgemeester en wethouders denkt dat het adagium ‘high trust, high penalty’ alles kan oplossen, maar diverse bewoners maakten onlangs op het stadhuis al duidelijk daar totaal geen vertrouwen in te hebben. Voordat er voldoende ‘dossier’ is om in actie te komen, zijn ze vele slapeloze nachten verder. Horecawethouder Simons lijkt bovendien niet veel op te hebben met meetlint en decibelmeter, en roept vooral op om een beetje rekening te houden met elkaar. Dat is wat mij betreft te makkelijk
Uit de adviezen van meerdere wijkraden blijkt dat een generieke uitbrei­ding van openings­tij­den een heel slecht idee is- Gerben van Dijk
Het college moet staan voor het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat voor bewoners. Ondernemers die bewezen hebben niet gevoelig te zijn voor signalen van bewoners, zouden wat mij betreft sowieso uitgesloten moeten worden van alle ‘extraatjes’ die het college nu ook voor hen heeft klaarstaan. Waarom worden zij beloond met extra openingsuren? Verder blijkt uit de adviezen van meerdere wijkraden dat een generieke uitbreiding van openingstijden een heel slecht idee is. Meer maatwerk is noodzakelijk.

‘Tot mijn schrik geen stem meer’

Dat wijkraden daarbij een actieve rol moeten spelen, is gezien ‘Wijk aan zet’ een logische gedachte. Tot mijn schrik kwam ik er onlangs achter dat de wijkraden geen stem meer hebben in de horecagebiedsplannen. Als het aan de ChristenUnie ligt, gaat dat per direct veranderen en speelt het advies van de wijkraad straks een stevige rol in de sluitingstijd van een horecagelegenheid: meer verantwoordelijkheid in de wijken, minder bepalen op het stadhuis. Op deze manier kan de stem van bewoners meer en beter worden meegewogen: extra open als het kan, eerder dicht als het moet. Zodat niemand ongewild wakker hoeft te liggen in onze mooie wereldstad.