Spreek je uit: geen ruimte voor fascisme

Erasmusbrug
Tjalling Vonk
Door Tjalling Vonk op 2 februari 2023 om 09:39

Spreek je uit: geen ruimte voor fascisme

Met de jaarwisseling werd onze stad opgeschrikt door de projectie van racistische, fascistische leuzen op de Erasmusbrug. De actie kwam vanuit extreem-rechtse hoek en schokte veel Rotterdammers. Juist de stad die een geschiedenis kent van aan de ene kant openheid en tolerantie en aan de andere kant heeft geleden onder een fascistisch regime. De burgemeester heeft in zijn nieuwjaarsrede sterk afstand genomen van deze uitspraken. Het is niet alleen aan een burgemeester of de politiek maar aan ons allemaal om ons uit te spreken. <klik om verder te lezen>

In de commissie van deze week heeft de Christenunie-fractie aangesloten bij al die mensen, partijen en groepen die afstand nemen van deze teksten en dit gedachtengoed. We willen niet zwijgen en wegkijken als dit in onze stad gebeurd. In Rotterdam is geen plek voor dit giftige gedachtengoed waarbij mensen hun plek in de wereld willen bevechten ten koste van anderen.

Daarom doen we als ChristenUnie fractie ook een appél op de stad en haar inwoners. Want het is aan ons allemaal om ons uit te spreken en in de stad de dialoog aan te gaan. Niet om met gelijkgestemden het vuur van de verdeeldheid op te stoken maar om het gesprek aan te gaan met mensen met wie het schuurt, om verschillen te overbruggen. Dat is het beste medicijn tegen het gif van fascisme en racisme.

De gemeente organiseert verschillende stadsgesprekken in verschillende wijken van de stad. Onze oproep aan een ieder is om daar eens bij te zijn. Om je stem, mening, verontwaardiging en je vragen te laten horen. Want zwijgen en wegkijken kan niet. Zeker niet als je gelooft dat het Licht in de wereld is gekomen en het ook aan ons is om dat Licht te weerspiegelen, daar waar het donker is. Dus kijk eens of er in jouw wijk een gesprek gepland is of neem contact met ons (link mail naar fractie) op om uit te zoeken waar je het gesprek aan kan gaan met stadsgenoten. Door te spreken draag je bij aan het overwinnen van het kwade, door het goede.

Laten we de 15 woorden herhalen die de burgemeester voorstelde als tegengeluid overal te laten klinken: ‘Wij houden van Rotterdam. Stad van Erasmus. Waar mensen uit alle windstreken zich veilig voelen.’