Weer die religiestress

Tjalling afghaanse vluchteling.webp
Tjalling Vonk
Door Tjalling Vonk op 9 maart 2023 om 13:24

Weer die religiestress

Als het aan de VVD ligt, mogen de 39 Rotterdamse wijkraden binnenkort niet meer vergaderen in kerken en moskeeën. Want dat zou niet neutraal zijn en drempels opwerpen. Religieuze gebouwen horen buiten de samenleving, is hun credo. Hiermee lijken de liberalen niet te beseffen hoe intolerant ze zijn. Tegelijk doen ze afbreuk aan de gedachte dat de wijkraden vergaderen op verschillende plekken in de wijk om zo juist drempels te verlagen. Het doet ons denken aan een aantal jaren geleden. Toen Leefbaar, CDA, D66 en VVD de toegang tot de Huizen van de Wijk ontzegden aan religieuze gemeenschappen.

‘Tel je zegeningen’
Het lijkt juist de laatste tijd wat beter te gaan. Er kwam een mooi onderzoek ‘Tel je zegeningen’ naar het goede werk dat levensbeschouwelijke gemeenschappen doen voor de stad. Omgerekend in euro’s goed voor ruim 200 miljoen, ieder jaar weer. De waardering voor dit cadeau aan de stad
groeit. De samenwerking wordt meer gezocht. Wethouder Faouzi Achbar nodigde onlangs meer dan 140 vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke organisaties uit voor een diner. Niet alleen om de waardering van de stad uit te spreken, maar ook om elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen. We hebben elkaar nodig nietwaar? Maar de intolerantie is hardnekkig. Onlangs nog stelde D66 vragen over het wervingsbeleid van hulporganisaties die - gemotiveerd vanuit hun geloof – een cruciale, maatschappelijke bijdrage leveren. Terwijl zij mensen helpen die geen helper hebben. Nu laat de VVD haar ware gezicht zien. Daar waar religieuze gebouwen hun deuren gastvrij openstellen, vrijwilligers zich het vuur uit de sloffen lopen om mensen te verwelkomen en om allerhande bijeenkomsten te faciliteren, steekt de religiestress weer de kop op. En dat terwijl er al zo weinig ruimte in de stad is om elkaar te ontmoeten.

Omarm de pluriforme samenleving
Onze oproep: hou eens op met die religiestress en tel je zegeningen! Erken dat we een pluriforme samenleving zijn, waar geen plek is voor uitsluiting van religieuze groeperingen. Heb als overheid een open houding naar alle mensen, koester de verschillen en waardeer en omarm de maatschappelijke bijdragen van religieuze gemeenschappen. Want samenleven begint met je openstellen voor de ander. En het ontmoeten van de ander is de essentie van onze stad Rotterdam. Kerken en moskeeën zijn bij uitstek geschikt om ontmoetingen te faciliteren. Een wijkraad die dicht bij de wijkbewoners staat, zal zich niet opsluiten in de ivoren toren van neutraliteit. Ze gaat naar de plekken waar toch al mensen komen, om zo de drempel tussen bewoners en wijkraad zo laag mogelijk te maken.

Tjalling Vonk, fractievoorzitter ChristenUnie Rotterdam