Een golf van explosies

13-05-23_Olmendaal_Rotterdam_-_Bewoners_uit_woning_gered_na_explosie_VWD.mov_frame_8716.jpeg
Tjalling Vonk
Door Tjalling Vonk op 19 mei 2023 om 13:56

Een golf van explosies

Rotterdam werd de afgelopen weken opgeschrikt door een hele reeks explosies in verschillende woonwijken van Rotterdam. Dat heeft een enorme impact op de veiligheidsbeleving van veel bewoners. En onze eerste gedachten gaan dan ook naar hen uit. Je zult maar net in die straat wonen en je afvragen of jij met je gezin nog veilig bent in jouw buurt. Heel heftig.

We zien ook dat de politie en hulpdiensten geweldig werk hebben gedaan. Ook in de opvang van en nazorg voor de geschrokken burgers. Dat verdient een compliment.

De burgemeester heeft aangegeven dat de aanleiding gezocht moet worden in de drugscriminaliteit. De versterkte aanpak op het onderscheppen van drugs in de haven zorgt er voor dat bendes in de stad elkaar het leven zuurder gaan maken. Met deze aanslagen tot gevolg. Vraag is dan wat de overheid verder kan doen om de burgers te beschermen en het recht te handhaven.

In het debat hebben wij drie punten benoemd. 1 Versterk de rol van ouders die de grip op hun kinderen verliezen. Het zijn vooral jongeren in kwetsbare posities, in kwetsbare gezinnen, die de verleiding van het snelle geld niet kunnen weerstaan. De ouders staan vaak machteloos en zoeken geen hulp, uit schaamte, onvermogen of wantrouwen richting de overheid. We moeten meer inzetten om deze ouders te bereiken en te helpen. 2 Stevige en zichtbare handhaving. Als stad moeten we laten zien dat misdaad niet loont. Dat het recht sterker is dan de crimineel. Dat er maar 1 goede kant is om te kiezen voor een goed leven. De zichtbare aanwezigheid van politie draagt daar aan bij. 3 Die zichtbare inzet van politie moet vooral via wijkagenten en BOA’s die de wijk en de mensen goed kennen. Dus niet anonieme auto’s en dienders maar mensen die de jongeren bij naam kennen, waar de volwassenen gemakkelijk contact mee maken en die begrijpen wat er in de wijk speelt. Dat vraagt langdurige verbondenheid en geen overplaatsing na een paar maanden.

Ook hebben we aangegeven welke kant het NIET op moet. Ten eerste is het belachelijk om nu, na deze aanslagen de discussie over legalisering van harddrugs te beginnen. De verwoestende aanslagen inruilen voor de verwoestende uitwerking van harddrugs. Nee. Steviger de drugs aan banden leggen en de gebruikers uitleggen dat ze met het gebruik van deze middelen een bijdrage leveren aan de criminaliteit die er aan vast zit.

En we moeten de jongeren niet uit het gezinssysteem halen via tuchtscholen. Dat zijn praktijken van begin vorige eeuw. Daarin hebben we ons lesje wel geleerd. De plek is in het gezin en nergens anders.

Laten deze aanslagen voor de christenen in de stad een aansporing zijn om te blijven bidden voor de vrede van de stad. Want in haar vrede is onze rust en vrede gelegen (Jer. 29:7).