Onze reactie op de voorjaarsnota 2023

tjalling stadhuis bijdrage raadzaal
Tjalling Vonk
Door Tjalling Vonk op 7 juli 2023 om 13:15

Onze reactie op de voorjaarsnota 2023

Deze voorjaarsnota is goed voor de mensen die het al goed hebben. En geeft vooral ruimte voor zaken die we op de Coolsingel verzinnen en minder aan mensen die vanuit de wijk hun stad mooier willen maken. Een korte uitleg: 

Een mooi zin in de voorjaarsnota: "Wie in Rotterdam woont is een Rotterdammer en hoort er bij". Een prachtige inclusieve zin. Er zijn mensen zonder geldige verblijfspapieren die om diverse redenen niet uitgezet kunnen worden. Ze wonen al jaren in Rotterdam. Zijn het dan Rotterdammers, en zorgen we er voor dat ook zij krijgen wat ieder mensen verdient: een veilige plek in onze stad. Nee dus, is de conclusie van dit stadsbestuur. Ze kijken liever even de andere kant op.

Politiek is keuzes maken. In deze voorjaarsnota wordt gekozen om heel veel geld te besteden aan het gelijk houden of zelfs verlagen van de OZB, de belasting op het bezit van je huis. Op zich mooi, maar niet als dat betaald wordt door te bezuinigen op budgetten voor armoedebestrijding en lokale wijkinitiatieven. Tal van bewoners kwamen inspreken, organiseerden activiteiten en schreven brandbrieven. Want juist op de activiteiten van inwoners en sociale ondernemers in de wijken wordt bezuinigd. En die zijn zo belangrijk. Tijdens Covid hebben we gezien dat hun geloof in de wijk zorgt voor veerkracht en voor hoop bij mensen die in de knel komen: de humus-laag van de stad.

Toen ieder voorstel vanuit de raad om daar iets aan te doen het niet leek te halen bedachten we net op tijd dat er nog een geldpotje was van de raad zelf waarmee we een deel van die voorgenomen bezuinigingen konden terugdraaien. Dit voorstel is uiteindelijk aangenomen.

Met ons voorstel konden we een aantal bezuinigen terugdraaien en ook het Burgerpanel overeind houden. Dit is een groep van vrijwilligers die de dienstverlening van de Gemeente Rotterdam kritisch volgen en met hun voorstellen die proberen te verbeteren. Super belangrijk en mooi dat dit kan blijven.

Maar aan die verlaging van de OZB konden we niet tornen. D66 en Denk zitten kennelijk flink in de tang bij VVD en Leefbaar dat ze dit moeten laten gebeuren. Wat ons betreft een foute keus om de rijken een klein extraatje te geven en daarvoor flink te bezuinigen op tal van sociale projecten en armoedebestrijding.

Ook positief is dat er heel veel opgehaald is aan ideeën uit de wijken via de wijkraden. Dit is vastgelegd in wijkakkoorden met daarbij de jaar-actieplannen. We hebben als raad deze plannen goedgekeurd en hopelijk geeft dit heel veel energie aan de wijken om samen met de gemeente de eigen wijk te verbeteren: op sociaal gebied, veiligheid, buitenruimte etc.

Tenslotte: een voorjaarsnota is belangrijk. Maar het gaat om de uitvoering. En dat is mensenwerk. Een samenspel van inwoners, organisaties, bedrijven en overheid. We spreken de hoop uit dat we dit samen gaan doen, voor heel de stad, met heel de stad. En niet zonder de onmisbare Zegen van onze God.