Rotterdams grondbeleid, de grond waarop we bouwen

Grondbeleid
IMG_8783.jpg
Door Gerben van Dijk op 21 februari 2024 om 14:00

Rotterdams grondbeleid, de grond waarop we bouwen

Huh, grondbeleid? Dat is vast heel saai en ingewikkeld, denk je wellicht… Nou, ingewikkeld is het soms wel, maar saai zeker niet. Zelfs Speelstad Rotterdam heeft met het grondbeleid te maken. Maar dat lees je verderop!

En iets minder spannend: goed grondbeleid helpt om meer betaalbare woningen te kunnen bouwen. Met de grond die de gemeente in bezit heeft kan ze sturen. Bijvoorbeeld door aan de koper van de grond eisen te stellen aan de woningen die erop gebouwd mogen worden. Donderdag 15 februari vergaderde de gemeenteraad. Tijdens de vergadering zijn enkele van onze moties over het Rotterdams grondbeleid aangenomen.

Afgelopen tijd hebben we gemerkt dat initiatieven voor bouwprojecten zonder winstoogmerk vaak achter het net vissen. Bijvoorbeeld collectieve woonvormen zoals wooncorporaties of knarrenhofjes komen niet aan locaties. Niet omdat ze er niet zijn, maar omdat de grondprijs hun project onmogelijk maakt. Dat terwijl ze juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan langdurig betaalbaar wonen in Rotterdam. Dus zonde dat deze projecten niet doorgaan. Daarom diende de ChristenUnie een motie in om via twee pilots te verkennen of via erfpacht toch een route te vinden is naar een haalbaar project.

Dan nu Speelstad Rotterdam, kent u dat? Daarover gaat de motie die we samen met VOLT en de VVD hebben ingediend en die op brede steun kon rekenen. De ondernemer van Speelstad Rotterdam heeft deze grond in erfpacht gekregen om een attractief park te bouwen. Helaas komt het al vele jaren niet van de grond. Als het toch niet lukt kan de grond beter voor wat anders benut worden vinden wij. Het college moet nu gaan kijken of en zo ja, hoe dat kan.

Rotterdam heeft veel extra woningen nodig! Dat is wel duidelijk. Soms kan dat heel eenvoudig door op bestaande gebouwen een of twee verdiepingen extra te bouwen. In Nederland en de rest van wereld zijn daar vele mooie voorbeelden van te vinden. Toch zien we in Rotterdam weinig actie, terwijl het potentieel enorm is. Mogelijk komt dat doordat de gemeente voor de extra woningen extra geld wil zien voor de ooit geleverde grond onder de woningen. Dankzij een motie van de ChristenUnie wordt nu onderzocht hoe optoppen - zo noem je het bijplaatsen van een of twee verdiepingen - financieel aantrekkelijker gemaakt kan worden. 

Het was dus een raadsvergadering met flink wat behaalde resultaten rondom grondbeleid. Mocht u nou meer willen weten over het Rotterdams Grondbeleid? Stel uw vraag per mail en ons burgerlid Gerben van Dijk, helpt u graag verder. 

Labels: , ,