Standpunt uitgelicht: Wonen

Rijtjeshuis.jpg
Impactlogo Cirkel ChristenUnie.png
Door Webredactie op 22 februari 2022 om 14:13

Standpunt uitgelicht: Wonen

Stel, je bent hard op zoek naar je eerste huis. Of je kijkt rond naar een plek waar je kinderen veilig kunnen opgroeien. Een woning is helaas nauwelijks te vinden. En als je er één hebt gevonden, ben je als gezin of starter vaak net te laat en is de woning door beleggers voor je neus weggekaapt. Ver boven de vraagprijs kopen zij woningen om vervolgens tegen hoge prijzen te verhuren.

Ook in Rotterdam is het op dit moment voor mensen met een normaal inkomen bijna niet mogelijk een huis te kopen of te huren. Het gevolg hiervan is dat velen er niet eens meer aan beginnen en hun heil zoeken buiten Rotterdam. Een van de grootste uitdagingen op de woningmarkt is op dit moment het zorgen voor voldoende betaalbare koop- én huurwoningen. Want meestal lukt het bouwen van woningen wel, maar het zorgen voor een blijvend voldoende betaalbaar aanbod in Rotterdam is de echte opgave.

Daarom wil de ChristenUnie dat de gemeente een scherpe en actieve marktmeester gaat zijn. De marktmeester mag dan ook op de markt ingrijpen als dat nodig is. Hierdoor wordt het woningaanbod passend bij wat de Rotterdammers nodig hebben. Een voorbeeld hiervan is de opkoopbescherming, waarmee we beleggers tegenhouden die woningen op willen kopen. Verder wil de ChristenUnie dat de gemeente nu echt werk gaat maken van wooncoöperaties, waarbij mensen samen huizen bouwen en beheren. Daarnaast krijgen corporaties de ruimte en hulp om sociale woningen  te bouwen.

Daarnaast wil de ChristenUnie afspraken maken met corporaties en marktpartijen over de bouw van nieuwe jongerenhuisvesting, studentenkamers en studentenhuizen in Rotterdam. Zoveel mogelijk gebeurt in de vorm van complexen en in de buurt van openbaar vervoer en/of opleidingsinstellingen. Voor ouderen zorgt de gemeente voor kleinschalige voorzieningen in de wijk, zodat ouderen die een andere woonvorm nodig hebben of in een zorginstelling gaan wonen niet uit hun sociale omgeving weg hoeven.

Tot slot, is er een grote groep Rotterdammers die helemaal geen vaste woon- of verblijfplaats heeft. Het verlies van een woning volgt vaak op een periode van veel problemen in het leven van mensen. De ChristenUnie wil dat niemand noodgedwongen op straat slaapt. Daarom willen wij investeren in voorzieningen die zorg dragen voor kleinschalige (nacht)opvangen en die zo nodig snel bij kunnen schakelen. Ook voor mensen die daar formeel misschien geen recht op hebben.

Met deze plannen wordt wonen in Rotterdam bereikbaar voor iedereen. Want een brede mix van inwoners doet de stad goed. Voor jong en oud, mensen met dikke en een wat plattere portemonnee. We gaan voor een stad met een hart.

Meer weten over onze woonstandpunten? Lees het in ons verkiezingsprogramma of de Q&A over opkoopbescherming via deze link:

https://rotterdam.christenunie.nl/blog/2021/12/17/De-opkoopbescherming-uitgelegd