Perspectief voor barmhartige Rotterdammers

Gezin aan keukentafel met huiswerk
Robbert-Jan van de Werken
Door Robbert-Jan van de Werken op 8 december 2022 om 11:18

Perspectief voor barmhartige Rotterdammers

Als ChristenUnie zijn we trots op de honderden Rotterdammers die hun huis open hebben gesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Als stad lopen we daarin voorop. Tegelijkertijd merken we dat de duur van de oorlog voor problemen zorgt: want je huis eindeloos delen kan niet. Sommige mensen leven al 8 maanden samen met een ander gezin, terwijl de verwachting was dit slechts kort zou duren.

Om te zorgen dat we bij een volgende crisis weer een beroep kunnen doen op de barmhartigheid van Rotterdammers én omdat mensen recht hebben op duidelijkheid, heb ik aan de wethouder om perspectief voor deze groep gevraagd. Helaas wilde hij dat niet geven. Daarom hebben we de motie 'geef perspectief aan de particuliere opvang' ingediend, met de vraag om als stad pro-actief een alternatief te bieden aan mensen die thuis Oekraïners opvangen.

Deze week ontvingen we de reactie: met alle opvanggezinnen is contact opgenomen en als het niet gaat, wordt een alternatief aangeboden. Al voor 50 Rotterdamse gezinnen gaf dat perspectief. Ik ben blij dat we dit voor elkaar hebben kunnen krijgen. Zo blijft onze stad een gastvrije stad.