Ook zonder papieren verdien je een menswaardig bestaan

handen op elkaar.jpg
Impactlogo Cirkel ChristenUnie.png
Door Webredactie op 21 december 2022 om 15:53

Ook zonder papieren verdien je een menswaardig bestaan

Zonder identiteitsbewijs kun je in Nederland bijna niets. Je kan niet reizen, niet verhuizen, geen zorgverzekering afsluiten en zelfs niet lid worden van een voetbalclub. Mensen zonder documenten worden afgesloten van vele basale voorzieningen. Want bijna alle stappen in onze maatschappij hangen samen met het hebben van een ID. Hierdoor raken ze in een geïsoleerde positie en leven permanent een onzekere toekomst.

Een brede groep senioren, ouders en kinderen, leeft een schaduwbestaan in onze stad. Deze mensen wonen hier, maar kunnen wegens verschillende redenen niet terug naar hun land van herkomst of een ander land. Hierdoor vallen ze buiten het systeem en leven al decennia in onzichtbaarheid. We moeten onze ogen hier niet voor sluiten.

ChristenUnie Rotterdam zet zich in voor het lot van deze mensen. Wij vinden dat hun stem gehoord moet worden en dat ook zij een volwaardig en menswaardig leven verdienen. Daarom hebben we op de raadsvergadering van 1 december een drietal moties ingediend. Deze moties richten zich op de verbetering van de positie van mensen zonder documenten, doormiddel van een betere toegang tot medisch noodzakelijk zorg en het vormen van nieuw beleid op het gebied van omgang. Teleurstellend is dat deze moties het niet gehaald hebben. Verder hebben we samen met diverse G4 raadsleden het kabinet gevraagd om oplossingen te bieden. Zie onze bijdrage in het financieel dagblad via deze link.

De strijd gaat verder! We zullen dit onderwerp blijven agenderen en samenwerken met maatschappelijke organisaties om te zoeken naar menswaardige en duurzame oplossingen voor mensen zonder documenten. Want ook zij hebben recht op een waardig en humaan bestaan en willen graag meedoen in onze stad.