Doe Mee

Expertnetwerk

De ChristenUnie Rotterdam is trots op het expertnetwerk. Dit netwerk bestaat uit leden van de ChristenUnie die hun kennis, competenties en ervaring beschikbaar willen stellen aan het bestuur en de fractie in Rotterdam. Bijvoorbeeld om input te leveren aan het verkiezingsprogramma of in de voorbereiding van debatten door de fractie.  Op dit moment kunnen het ChristenUnie bestuur en ChristenUnie-SGP fractie een beroep doen op zo’n 20 leden met kennis op het gebied van:

  • Zorg  en onderwijs
  • Vluchtelingen en integratie
  • Klimaat en milieu
  • Armoede, schuldenaanpak en werkloosheid
  • Mobiliteit – met aandacht voor groene mobiliteit in de stad
  • Veiligheidsbeleving

Dit zijn voor de ChristenUnie belangrijke onderwerpen. We zijn heel blij dat de leden, fractie en bestuur hier elkaar goed in vinden!  Wil je jouw expertise ook beschikbaar maken voor de ChristenUnie Rotterdam?

E-mail dan je gegevens en je expertise waar we gebruik van mogen maken aan expertnetwerk@rotterdam.christenunie-sgp.nl

Wijkambassadeurs

De ChristenUnie Rotterdam is erg betrokken bij de stad en deze betrokkenheid houdt niet op bij de deur van het stadhuis. Het is het verlangen van de ChristenUnie Rotterdam om in alle wijken van Rotterdam een wijkambassadeur te hebben. Een wijkambassadeur kent zijn wijk en weet wat er speelt in zijn wijk en wat er nodig is. Zo weet de fractie ook wat er in wijken en buurten gebeurd.

In een aantal wijken is er al een wijkambassadeur, in een aantal ook nog niet. Daarvoor vragen wij uw hulp. U bent als Rotterdammer waarschijnlijk net zozeer bij de stad betrokken en wilt dit graag praktisch maken. Daarom zou de ChristenUnie Rotterdam graag
met u in gesprek komen. Wij waarderen de input en inbreng van al onze leden. Uw bijdrage telt hierin zwaar mee, u kent de zwakke en sterke kanten van uw leefomgeving.  In deze gesprekken kunnen we samen de juiste richting bepalen voor onze mooie stad.

Word je enthousiast om samen met ons energie te steken in uw wijk en zo een extra helpende hand te zijn voor de zittende politici?
Zet dan nu de stap om met Joost kennis te maken onder het genot van een goede kop cappuccino. Dan gaan we open het gesprek in om alle opties met elkaar te bespreken. Het doel zal dan zijn hoe we uw kennis, betrokkenheid en bewogenheid voor de wijk en stad willen combineren met de capaciteiten van ons bestuur en fractie om zo het beste van de Rotterdammers in te zetten voor Rotterdam. Ik heb er zin in!

E-mail dan je gegevens naar Joost: wijkambassadeurs@rotterdam.christenunie-sgp.nl. Hij zal contact met u opnemen voor een ontmoeting op een door u gewenste locatie in Rotterdam.

Wordt lid of vriend van de ChristenUnie

Je bent van harte welkom als lid of vriend van de ChristenUnie.

Je meldt je aan bij de landelijke partij  en daarmee onderdeel van de vereniging in jouw woonplaats.

Klik hier om lid te worden

Klik hier om vriend te worden