Sluit het vliegveld en geef ruim baan aan wonen en werken

Rotterdam Airport
IMG_8783.jpg
Door Gerben van Dijk op 7 maart 2022 om 12:49

Sluit het vliegveld en geef ruim baan aan wonen en werken

De klimaatcrisis en de wooncrisis vragen om radicale keuzes. Daarom pleit ChristenUnie Rotterdam voor sluiting van Rotterdam The Hague Airport. Maak ruim baan voor gezonde lucht, meer groen en een plek waar we prettig kunnen wonen en werken!

Wat heeft Rotterdam met het vliegveld in huis? Kandidaat gemeenteraadslid Gerben van Dijk, tevens inwoner van Schiebroek is er duidelijk over. ‘Het vliegveld is een ruimte verslindend gebied waar nauwelijks mensen werken maar wat wel verantwoordelijk is voor vele tienduizenden overlastmeldingen per jaar. De economische impact waar altijd zo mee geschermd wordt, blijkt in praktijk zeer beperkt. Bovendien is het een functie die veel mensen hun woon- en leefplezier ontneemt en in hoge mate vervuilend’.

Duizenden woningen
De vervuiling van CO2, stikstof en (ultra)fijnstof heeft nog een belangrijk effect: het staat de bouw van duizenden woningen in de weg. Niet alleen op het terrein zelf, maar ook in gemeenten in de regio. ‘En dat terwijl we bij Schiphol een grote luchthaven hebben, die we vanuit Rotterdam binnen een half uur kunnen bereiken. Veel steden zouden daar al jaloers op zijn!’ zegt Van Dijk.

Bewuster over vliegen
Wij denken dat we het gebied beter kunnen gebruiken. Zeker nu steeds meer mensen vanwege het klimaat bewuster nadenken over wel of niet vliegen.  De corona-pandemie heeft gezorgd voor een blijvend ander kijk op zakelijk vliegen. Veel kan gewoon online. Bovendien is Schiphol tegenwoordig binnen een half uur bereikbaar vanuit het centrum van Rotterdam.

Plan met concrete voorstellen
Samen met GroenLinks als initiatiefnemer presenteerden we op 16 december 2021 het plan ‘Van grijs vliegveld naar groene stadswijk’. Er staan acht concrete voorstellen in om op de plek van de luchthaven een nieuwe stadswijk te ontwikkelen.
Zo roepen we het stadsbestuur op om een goede maatschappelijke kosten- en batenanalyse uit te voeren, met bewoners in gesprek te gaan over hun ideeën over de nieuwe wijk en in te zetten op krimp van Rotterdam The Hague Airport als tussenstap naar sluiting.

Krimp is niet genoeg
Wat ons betreft is krimp echt een tussenstap en geen eindstation, zoals andere partijen wel bepleiten. Afgelopen jaren hebben geleerd dat afspraken om groei te beperken uiteindelijk altijd weer opgerekt werden. Niet zo vreemd, want met minder vluchten komt het businessmodel van het vliegveld onder druk te staan.

Als we blijven hangen in een discussie over hoeveel krimp dan komen al die woningen er dan nog steeds niet. Daarom is sluiting de enige manier om de ruimte die het vliegveld nu inneemt vrij te spelen voor nieuwe functies.

Wij kiezen voor het belang van toekomstige generaties, wij kiezen voor een stad met een hart!

Deel dit bericht